Foras na Gaeilge promotes the use of Irish language in business

Foras an Gaeilge provides a range of supports to the business sector. 

 1. SCÉIM TACAÍOCHTA GNÓ / BUSINESS SUPPORT SCHEME

The Scéim Tacaíochta Gnó Business Support Scheme provides grant aid to small and medium-sized businesses who wish to use the Irish language as a strategic marketing tool.  You will find a link to the Application Form below.  The scheme aims to encourage businesses towards

 • Irish language / bilingual signage
 • Irish language / bilingual packaging
 • Irish language / bilingual websites
 • Irish language / bilingual printed marketing material.

http://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2016/04/Sc%C3%A9im-Taca%C3%ADochta-Gn%C3%B3-Foirm-Iarratais.pdf

 

 1. IRISH LANGUAGE PROMOTIONAL MATERIAL

Here is a link to our website where a range of Irish language promotional material can be ordered free-of-charge from Foras na Gaeilge to promote the use of Irish in the business sector:

http://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/ag-tacu-leatsa/gno-means-business/ordaigh-acmhainni-gno/

 

 1. E-GUIDEBOOKS FOR THE BUSINESS SECTOR

Here you will find various E-Guidebooks with useful and valuable information on how to use the Irish language in the business sector.

http://www.forasnagaeilge.ie/nuacht/foilseachain/e-treoirleabhrain/

 

As Gaeilge

 1. SCÉIM TACAÍOCHTA GNÓ

Cuireann Scéim Tacaíochta Gnó Fhoras na Gaeilge cúnamh airgid ar fáil d’fhiontair beaga agus meánmhéide leis an Ghaeilge a fhorbairt mar straitéis mhargaíochta fhiontraíochta. Tá cóip den fhoirm iarratais le fáil ag an nasc thíos.  Spreagann an scéim seo fiontair i dtreo:-

 

 • Comharthaíocht dhátheangach / Gaeilge
 • Pacáistíocht dhátheangach / Gaeilge
 • Suíomhanna idirlíon dhátheangach / Gaeilge
 • Ábhair clóite dhátheangacha / Gaeilge.

http://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2016/04/Sc%C3%A9im-Taca%C3%ADochta-Gn%C3%B3-Foirm-Iarratais.pdf

 

 1. ÁBHAR MARGAÍOCHTA GAEILGE

Seo nasc go dtí ár suíomh idirlíon áit a bhfuil réimse earraí le hordú, saor in aisce ó Fhoras na Gaeilge, le húsáid na Gaeilge a spreagadh san earnáil gnó:

http://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/ag-tacu-leatsa/gno-means-business/ordaigh-acmhainni-gno/

 

 1. E-TREOIRLEABHARÁIN DON EARNÁIL GHNÓ

Anseo tá roinnt E-Treoirleabharáin a thugann eolas úsáideach agus luachmhar don earnáil ghnó:

http://www.forasnagaeilge.ie/nuacht/foilseachain/e-treoirleabhrain/

 

Foras na Gaeilge

     +353 74 9558120  

*    An Chrannóg, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall     

:     www.gaeilge.ie/pobalagusgno / www.gaeilge.ie/gno

Lean muid…

https://twitter.com/gnoasgaeilge

https://www.facebook.com/gnomeansbusiness/